zevil erham

 • Yakın akrabalar anlamına gelen zevi'l-erham, bir fıkıh terimi olarak, mirasta asabe ve belirli hisse sahibi (ashab-i ferâiz) olmadıkları halde, bunlar bulunmadığında mirastan pay alan kimselere verilen addır.
  Bunlar teyze, hala, kızın oğlu, annenin babası gibi akrabalardır.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -