zaviye

  • tekkeler gibi tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü, daha çok kırsal alanlarda kurulan ve farklı işlevleri olan yapılardır.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -