yenilik doğuran haklar

 • * bir hukuki durumu sona erdirip veyahut da değiştirip yeni bir hukuki durum ortaya çıkaran haklardır.
  kural olarak hak sahibi tarafından tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılır ve irade beyanının karşı tarafa ulaşması ile hukuki sonuçlarını doğurur.

  1. kurucu yenilik doğuran haklar
  hak sahibi tarafından kullanılması halinde yeni bir hukuki durumun kurulması sonucunu doğururlar.
  örneğin; küçük tarafından yapılan hukuki işleme muvafakat beyanı.

  2. değiştirici yenilik doğuran haklar
  kullanılmaları halinde mevcut hukuki ilişki ortadan kalkmaz fakat hukuki ilişkide bir değişiklik söz konusu olur.

  3. bozucu yenilik doğuran haklar
  hak sahibi tarafından kullanılmaları halinde mevcut olan hukuki ilişkiyi ortadan kaldırır.
  * dava açmak suretiyle kullanılan bozucu yenilik doğuran haklara örnek olarak boşanma hakkı verilebilir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -