xyy sendromu

 • * erkek bireyin iki Y kromozomu taşımasına neden olan bir eşey kromozomlarında meydana gelen anöplodi durumudur.
  * Genelikle uzun boyluluk dışında herhangi bir morfolojik değişim görülmez. Boy ortalamaları, normalin yaklaşık 7 cm'in üzerindedir.
  Gelişme geriliği ve davranış sorunları vardır. Normal doğurganlıkta ve testesteron seviyesindedirler.
  XYY erkeklerinin zeka düzeylerinin biraz düşük olduğu gözlemlenmektedir.
  cinayete eğilimleri oldukça yüksektir fakat bunun sebebi fazladan olan y kromozomu sebebiyle oluşan zeka geriliğidir. Bu kişilerin vahşi cinayet işlemediği saptanmıştır.

  nedenleri ise; Erkek bireyde gamet oluşumu sırasında mayozun ikinci evresinde Y kromozomlarının ayrılmamasıyla YY kromozomu taşıyan spermler oluşabilir. Eğer bu spermler normal bir yumurta hücresini döllerse, embriyo 44+XYY kromozom setini taşır. Birey, 47, XYY karyotipli olarak doğar.
  * Yaklaşık, her 1000 canlı doğumdan birinde 47, XYY karyotipli bebekler doğar.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -