viop

  • ViOP (Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası) ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa istanbul nezdinde kurulu organize bir piyasadır.

    Vadeli işlem sözleşmesi, sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getirir.

  • vadeli işlem piyasası.Bir mala ileriki işlem fiyatından alınıp satılmasını sağlıyor.ileri tarihli bir borsa diyebiliriz.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -