vinyet

 • üreticinin kullandığı markalı damga ya da logolu etiket, bandrol (denetim pulu) anlamına gelen fransızca kökenli kelimedir. filatelik materyallerdeki posta geçerliliği olan pullar dışındaki her türlü etiket vinyet olarak tanımlanır.

  edebî eserlerde anlatıyı görsel anlamda destekleyen; kurguda anlatılan olayda geçen bir anın, bir olay kahramanının ya da herhangi bir ögenin üzerinde izlenim yaratmayı amaçlayan küçük resimlemeler (illüstrasyon) veya çeşitli süslemelerdir.

  vinyetler, illüstrasyonlar gibi geniş kompozisyonlu görsel anlatılar ve betimlemeler değillerdir. belli bir öge üzerinde kısa süreli izlenimi amaçlayan vurucu nitelikte kısa ve öz çizimlerdir. aradaki farkı benzer nitelikte farklı bir karşılaştırma üzerinden açıklayacak olursak; illüstrasyon tiyatro olarak kabul edildiğinde, vinyet tam olarak skeç ile eş değer niteliktedir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -