vali ve kaymakam arasındaki farklar

 • 1. vali, istisnai memurdur. kaymakam, klasik meslek memurudur.
  2. vali, (bakan, bakanlar kurulu, cumhurbaşkanı) kararıyla atanır. kaymakam, müşterek kararname ile (bakan, başbakan, cumhurbaşkanı kararıyla) atanır.
  3. vali, devleti temsil eder. kaymakam, devleti temsil edemez.
  4. yetki genişliği ilkesi valiye tanınmış fakat kaymakama tanınmamıştır.
  5. vali, genel emir çıkarabilir. kaymakamın böyle bir yetkisi yoktur (kaymakamlar, ancak kolluk alanında nizamnameler yapmaya ve diğer tedbir ve kararları almaya yetkilidirler).
  6. vali, olağanüstü durumlarda askeri kuruluşlardan yardım ister. kaymakam isteyemez (kaymakam bu tip olağanüstü durumlarda durumu hem valiye hem de askeri kuruluşlara bildirir).
  7. vali, yabancı konsoloslarda ve komşu devlet sınır makamlarıyla doğrudan doğruya ilişki kurar. kaymakam diplomasi yapamaz.

  4
 • Devletin atadığı Mülki idare Amiri olan (Yani, Bir ilçedeki tüm devlete bağlı memur, işçi, okul müdürü, okulda okuyan öğrenciye kadar herkesin amiri olan) Kaymakam, T.C Devletini temsil etmezde kimi temsil eder. Devlet adına bir ilçede kısmi olarak da olsa atama yapabilen bir kişi bal gibi de devleti temsil eder.

 • Vali maasini az bulur kaymakam kanaat eder.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -