vakıflar genel müdürlüğü

 • * 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.
  * Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlağın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir.
  38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank’ın sahibidir.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir.
  Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.
  * Şu anki Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'dir.
  * resmi sitesi: www.vgm.gov.tr

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -