unutmak

 • bir bilgiyi, bir anıyı, bir olayı, bir kişiyi, bir görüntüyü, bir sesi, hatta bir yalanı, bir yanılsamayı duyusal ve duygusal olarak kısmen ya da tamamen zihin belleğinde kaybetmek, bulamaz, hatırlayamaz, hissedemez hâle gelmek yahut önem sırasını umursamayacak kadar gerilere düşürmek.

  kişi için belleğinde önemli bir yer tutan duyusal ve/veya duygusal bir veri kaybı, bazen bir şeyi ikinci kez kaybetmek olarak adlandırılır.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -