umay

 • eski türk inanışında doğa tanrıçası.


  bazı kaynaklara göre kendisi animist türk geleneğinden daha sistematik bir dini geleneğe geçerken doğa tanrıçası haline gelmiş eski bir doğa ruhudur.


  göktanrı, erlik, umay gibi karakterlerin türkik anlatıda tanrı ve tanrıça haline gelmesini böyle dini sistemler oluşturmuş topluluklarla karşılaşan türklerin uyum sağlama çabası olarak gören tarihçilerin yanında bu panteon geleneğinin tükik mitolojiye içkin bir gelenek olduğunu iddia eden tarihçiler de vardır.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -