türkiye standardı

  • * Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE'nin kabul ettiği standartlara verilen isimdir.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -