türkiye cumhuriyeti devleti idaresinin görevleri

 • 1. milli güvenliğin korunması: gerek milli güvenliğin sağlanmasından gerekse Türk silahlı Kuvvetleri(TSK)'nin yurt savunmasına hazırlanmasından türkiye büyük millet meclisi(TBMM)'ye karşı bakanlar kurulu kolektif olarak sorumludur. Ancak, umumi emniyet ve asayişin sağlanmasından içişleri bakanı sorumludur.

  2. kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi/Düzeni sağlamak

  3. kamu hizmetlerinin yürütülmesi: yasama organı tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilerek, kamu hizmeti olarak nitelendirilen faaliyetlerin yürütülmesi idarenin sorumluluğundadır.

  4. özendirme ve destekleme faaliyeti: kamu yararı olan ancak TBMM tarafından kamu hizmeti olarak nitelendirilmemiş alanlarda, örneğin tarımın ve sanayinin geliştirilmesi, istihdamın sağlanması için desteklerde bulunma idareye verilmiş anayasal bir görevdir.

  5. içdüzen faaliyetleri: diğer bir deyişle özyönetim faaliyetleri. idare, vatandaşlarına yönelik olarak, milli güvenliğin sağlanması, kolluk faaliyetlerinin, kamu hizmetinin ve özendirme destekleme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. ancak bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için kendi ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. bu doğrultuda kurum içi düzenleme ve yazışmalar gerçekleştirilir. idarenin, kendine yönelik bu faaliyetleri iç düzen ya da özyönetim faaliyeti olarak adlandırılır.

  6. planlama faaliyetleri: anayasa, devletin planlama yapma ve görev ve yükümlülüğünden bahsetmektedir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -