türk standardları enstitüsü

 • * standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulan enstitüdür.
  dikkat ! * adındaki imla kurallarına uygun olmayan Standardları [Standartları olması gerekir] kelimesi, kurumun kuruluşunda böyle yazıldığı için değiştirilememektedir ve dolayısıyla tüm resmi yazışmalarda zorunlu olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır.
  * TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.

  * 7/11/1959 tarih ve 4/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile [Bu Nizamname daha sonra 22.2.1967 tarih ve 12534 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan "Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük"ün 29. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır], standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir.
  * Enstitünün bağlı bulunduğu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır.

  resmi web sitesi: tse.org.tr

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -