terme şehit türbesi

 • YERi: Türbe; Terme ilçesinin 17 km Güney Batısındaki Mescitli Köyü mezarlığı içerisinde bulunmaktadır.

  TARiHÇE: Halk arasında "Şehit Türbesi" şeklinde anılan türbenin, kitabesi bulunmamaktadır. Türbe 2010 yılında yeniden inşa edilmiş olup Kubatoğlu Cüneyt Beyin Askerleri olduğu söylenmektedir.

  MiMARi ÖZELLiKLERi: Tarihi ve mimari özelliği olmamakla birlikte Türbe; yarı kâgir şekilde yeniden inşa edilmiş. Çatısı beton ile kaplanmış, iç ve dışı ile sıvalıdır. Türbeye ait iki adet sanduka ahşaptan olup, zemin halı kaplamadır.

  RiVAYET: Yöre halkı tarafından Türbe olarak nitelendirilen ve korunan Şehit türbesi hakkında pek çok rivayet anlatılmaktadır. Genellikle Türbe hasta olan kişiler tarafından şifa bulmak umuduyla ziyaret edilmektedir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -