tekke

 • * Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh gibi yapılardır.
  * Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye döneminde tekke anlamında dergâh, âsitane sözcükleri kullanılmıştır.
  Bazı tarikatlarda hankâh ve âsitane yalnızca merkez tekkeye denir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -