tehcir

 • zorunlu göç, zorunlu sürgün.

  siyasî, dinî, etnik çeşitli kitlesel baskılar, mevcut veya olası çatışmalar sebebiyle bir topluluğu yaşadığı yerden başka bir yere göç ettirme, kalıcı yahut geçici süreyle yurt içinde bir bölgeye sürme; siyasî, dinî, etnik, rejimsel baskılarla bir kitleyi sürme. bir kitlenin göç etmesine sebep olma.

  arapça kökenli (bkz: hicret) sözcüğünün türevidir. ayrıca (bkz: muhacir) (bkz: muhaceret) (bkz: mübadil) (bkz: mübadele)

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -