tefviz-i talak

 • * islam hukukunda kocanın nikah anında veya daha sonra karısına talak yetkisini vermesi ve kadının da bu yetki dahilinde boşanma hakkını kullanabilmesine denmektedir.
  * koca boşanma yetkisini evliliğin başında nikah akdi yapılırken ya da evlilik devam ederken herhangi bir zamanda devredebilir.
  * evlenme anında kadın istediği zaman kocasını boşayabileceği şartını ileri sürer, koca da kabul ederse tevfiz kesinleşmiş olur.
  ancak koca karısına boşanma yetkisini evlilik devam ederken devretmişse, kadın bu hakkını bulunduğu meclisi terk etmeden kullanmalıdır. kadın o anda boşanmayı reddederse veya meclisi terk ederse veya boşanma ile ilgisi olmayan bir işle uğraşırsa ya da sohbete dalarsa kocanın verdiği boşanma yetkisini bir daha kullanamaz.
  * fakat "dilediğin vakit kendini boşa" şeklinde devredilen bir boşanma yetkisinin hemen o mecliste kullanılması gerekmez. kadın istediği zaman sahip olduğu boşanma yetkisini kullanabilir.

  * koca karısına "nefsini ihtiyar et", "işin kendi elindedir", "dilersen kendini boşa" gibi ifadelerden birisini kullanarak, boşanma yetkisini devredebilir.
  * tevfiz-i talakta boşanmanın çeşidi, yani rici talak ya da bain talak olması, kocanın niyetine ve kullanılan tabirlere bağlıdır.
  * koca açıkça ric'i veya bain talakla boşanmak istediği halde kadın yetkisini aşarak aksini yaparsa kocanın istediği boşanmanın gerçekleştiği kabul edilecektir.
  ancak kocanın üçlü boşanmaya yetki verdiği durumda, kadın rici veya bain talakla boşanırsa, bu da geçerli olacaktır.

  * karısına boşanma yetkisi devreden kocanın bundan vazgeçmesi mümkün değildir.

  * hukuk-i aile kararnamesi'nde bu konuya yer verilmemiştir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -