tavuk türbesi

 • YERi: Türbe; Terme ilçesinin 15 km kuzeyindeki Göl yazı Beldesi Kabalı Köyü yılanlı mevkide köye gidiş yolunun sağında bulunmaktadır.

  TARiHÇE: Halk arasında "Tavuk Türbesi" şeklinde anılan türbenin, kitabesi bulunmamaktadır. 1800-1886 yılları arasında yaşayan Trabzon’dan sefere gelen askerlerden olduğu söylenmektedir.

  MiMARi ÖZELLiKLERi: Tarihi ve mimari özelliği olmamakla birlikte Türbe; kargır bina şeklinde yapılmış olup çatısı kiremitle kaplanmış içi ve dışı sıvalıdır. Sanduka ahşaptan olup, zemin beton kaplamadır.

  RiVAYET: Yöre halkı tarafından Türbe olarak nitelendirilen ve korunan Tavuk türbesi hakkında pek çok rivayet anlatılmaktadır. Türbeye sara hastası çocuklarını getiren yöre halkının tavuk kestiğinde çocuklarının iyileşmesi üzerine türbeye Tavuk Türbesi denmektedir. Genellikle Türbe hasta olan çocuklarına şifa bulmak umuduyla ziyaretedilmektedir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -