taşlıcalı yahya

 • 16. yy.ın asker şairlerdendir.

  mustafa mersiyesi ünlüdür..

  Medet medet bu cihanun yıkıldı bir yanı
  Ecel celalileri aldı Mustafa hanı.

  Tutuldu mihr-i cemali bozuldı erkanı
  Vebalde koydular al ile Al-i Osmanı

  Geçerler idi geçende o merd-i meydanı
  Felek o canibe döndürdü şah-ı devranı

  Yalancının kuru bühtanı buğz-ı pinhanı
  Akıttı yaşımızı yaktı nar-ı hicranı

  Nolaydı görmeyeydi bu macerayı gözüm
  Yazıklar ana reva görmedi bu rayı gözüm

  Sipihrin ayinesinde göründü ruy-ı fena
  Kodı bu kesret-i dünyayı etti azm-i beka

  Garibler gibi gitti o yollara tenha
  Çekildi alem-i balaya hem çü mürg-i hüma

  Hakikaten sebeb-i rifat oldı düşmen ana
  Nasip olmasa ta'n mı bu ciyfe-i dünya

  Hayat-ı bakiyeye erdi ruhu ey Yahya
  Şefii ruh-ı Muhammed, refik-i Zat-ı Huda

  Enisi ola melekler, celisi ehl-i safa
  Ziyade ide yaşum gibi rahmetünü Mevla.

  Ilahi, Cennet-i firdevs ana durağ olsun
  Nizam-ı Alem olan padişah sağ olsun

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -