tarihte türkler hakkında söylenmiş sözler

 • iskoç şair lord byron
  kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
  çek bilim adamı jan amos comenius
  türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. yüce türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
  fransız bilgin gelland
  türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. çünkü türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
  alman general helmuth karl bernhard von moltke
  silahlı milletin en canlı örneği türklerdir. bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
  montecucco
  türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: türklerin yaşayan hatıraları! üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. demek ki yalnız türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. bu durumda ben, türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.
  fransız tarihçi albert sorel
  dünyada iki bilinmeyen vardır; biri kutuplar, diğeri türkler...
  yazar pierre loti
  türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
  mark sykes
  eğer kendilerini tanımış olsaydınız, türklere hayran olurdunuz.
  napoléon bonaparte
  insanları yücelten iki büyük meziyet vardır: erkeğin cesur kadının namuslu olması. bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. işte türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. bundan dolayıdır ki türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
  alman iktisatçı fritz neumark
  türkler pek farkında değil ama avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. tarihten türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz.
  torquato tasso
  türklerden bahsediyorum. düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.
  fransız şair alphonse de lamartine
  ırk ve millet olarak türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelendir. dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.
  isveç kralı xıı. karl
  poltava'da esir oluyordum. bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. fakat bugün esirim, türklerin esiriyim. demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.
  arap tarihçi ibn-i hassul
  seceat ve cesaret bakımından türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. cenab-ı hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.
  ingiliz komutan charles v. f. townshend
  savaşın zevkini almak isteyen herkes türklerle savaşmalıdır.
  lady mary wortley montagu
  türk kadınlarının en büyük süsü türk oluşlarıdır. onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerilerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. çünkü her türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
  ressam alexandre-gabriel decamps
  türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. fakat pek güç olan, türk'ün özünü göstermektir. bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
  genç william pitt
  türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
  kayzerling
  türkler muhakkak ki avrupa tarihinin ve yakın asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. -
  baron büsbek
  türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
  general hamilton
  dünyada, türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

  türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -