taksonomi

 • * Taksonomi (Grekçe ταξινομία < τάξις taksis, «düzenleme», ve νομία nomia, «yöntem»), dünya üzerinde yaşamını sürdürmekte olan canlı türlerinin değişik etkenlere göre sınıflandırılması ve de elde edilen kategorilerin isimlendirilmesi ile ilgilenmektedir. Taksonomi bilim dünyasında kısaca sınıflandırma bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Taksonomi terimi Yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.
  Taksonomi, çalışma alanı bakımından üç ayrı dala ayrılmıştır. Bu dalların isimleri, Beta, Gamma ve de Alfa’dır. Bu farklı dallar, canlıların birbirlerinden farklı özelliklerine göre araştırılmasına olanak sağlamaktadır.
  Taksonominin ayrılmış olduğu alt dallar içerisinde, özellikle Alfa Taksonomi diğerlerinden daha da ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni ise Alfa Taksonomi, canlıları kendi içerisinde alan gruplar olan taksonlara isim verir ve hangi canlının hangi taksonun içerisinde yer alacağına karar verir. Bu bağlamda, diğer tasonomi alt dalları içerisinde Alfa Taksonomi daha önemlidir. Dünyada mevcut halde yaşamını sürdüren canlı sayısının tam olarak bilinememesi ve her geçen gün yeni araştırmalar sonucu yeni canlı türlerinin bulunması, Alfa Taksonominin aktif halde çalışmasını sağlamaktadır.
  Diğer türlerden Beta Taksonomi, türler arasında akrabalık durumunun var olup olmadığını incelemektedir.
  Gamma Taksonomi ise, canlıların sahip oldukları alt tür popülasyonları incelemektedir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -