tahir efendi bana kelb demiş

 • Tahir Efendi'nin şair Nef'i'ye kelb (köpek) demesinin üzerine Nef'i'nin Tahir Efendi'ye verdiği şiirsel ayarın ilk dizesi. Ayarın tamamı ise şu şekildedir:

  tahir efendi bana kelp demiş,
  iltifatı bu sözde zahirdir,
  maliki mezhebim benim zira,
  itikadımca kelp tahirdir.

  tahir: temiz
  kelp: köpek
  zahîr: açık, belli
  itikat: inanç, mezhep

  ayrıca tahir efendi tarafından şu dizeler ile cevaplanmıştır ki bu da en az nef'i'nin dizeleri kadar ağırdır.

  zehr-i hicvi cihana zerkedenin
  dili bişekki efidir
  kelp asla tahir olmaz beşere
  nef-i vardır,öyleyse nefi'dir.

  zehr-i hiciv: taşlamanın zehri
  zerk eden: aşılayan
  bişekki: şüphesiz
  efi: engerek yılanı
  kelb: köpek
  tahir: temiz
  beşer: insan
  nef-i: mübağala

  4
 • Birbirlerine diss atmışlar lan resmen.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -