t3.oyveotesi.org

  • Oy ve Ötesi gönüllüleri tarafından toplanan ıslak imzalı tutanaklar, taranarak T3 sistemine aktarılıyor. Aktarılan tüm tutanaklar, Türkiye'nin dört bir yanından görüntülenebiliyor. Yani seçim gecesi bilgisayar başında olan herkes T3 sistemine kişisel parolalarıyla girerek önlerine rastgele gelecek olan tutanakların üzerindeki sayıları sisteme girecek. Her bir tutanak, sistem tarafından rastgele seçilmiş 3 kişi tarafından sisteme girildikten sonra DOĞRU olarak işaretlenecek. T3'ün 3 KADEMELi BiR KONTROL MEKANiZMASI sayesinde, insan gözünün yapma olasılığı olan hataların önüne geçiliyor. Sisteme %100 doğrulukla girilecek olan sonuçlar SEÇSiS'in sonuçlarıyla karşılaştırılabilecek.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -