sultan birinci abdülhamid

 • devlet-i aliyye'nin 27. hükümdarı ve sultan üçüncü ahmed'in oğludur. abdülhamid, 49 yaşında sultan oluncaya dek sarayda hapis hayatı yaşadı. 1774 yılında ağabeyi sultan üçüncü mustafa'nın vefatı üzerine tahta çıktığında, 6 aydır sürmekte olan osmanlı - rus savaşı sonuçlanmak üzereydi. osmanlı imparatorluğu, ruslarla barış için ağır koşulları kabullenmek zorunda kaldı. 1774'te imzalanan küçük kaynarca antlaşması ile lehistan üzerindeki rus hakimiyeti ve kırım hanlığı'nın bağımsızlığı tanındı. ayrıca, rusların karadeniz'de her daim donanma bulundurma ve osmanlı topraklarında yaşayan ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme istekleri kabul edildi.

  imparatorluğun kabul etmek durumunda kaldığı bu antlaşma, aslında rusya ile arasındaki sorunları daha da perçinledi. rus devletinin önce şahin giray'ı kırım hanı yapması, daha sonra ise 1783 yılında kırım'ı kendi topraklarına katması karşısında ruslarla yeni bir savaşa girmek istemeyen devlet-i aliyye yönetimi, bu duruma sessiz kalmak istedi. fakat, imparatorluğun sessizliği çok sürmedi; ingiltere - prusya ittifakı ile sadrazam koca yusuf paşa'nın ısrarları 1787 yılında osmanlı devleti'nin ruslara savaş ilân etmesine sebep oldu. savaşta rusların yanında yer alan avusturya imparatorluğu karşısında üstünlük sağlandı, lâkin hotin, yaş ve özi kaleleri peş peşe rusların eline geçti. karadeniz'in kuzeybatısındaki rus ilerleyişi haberinin saraya ulaşması üzerine felç geçiren sultan birinci abdülhamid, kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu.

  sultan birinci abdülhamid, siyasî ve askerî alanlarda başarısız olmuştur, fakat küçük kaynarca antlaşması sonrası geniş yetkiler verdiği sadrazam halil hamid paşa'nın desteğiyle, devletin bir dizi yenicilikçi adımlar atmasını sağlamıştır. üçüncü mustafa döneminde yenilenen topçu ocakları, birinci abdülhamid döneminde geliştirildi. çağdaş bir ordu kurmak amacıyla ilişkilerin iyi olduğu fransa'dan askerî uzmanlar getirtildi. her padişah değişikliğinde askere dağıtılan cülûs bahşişi geleneği iktisadî sebeplerden dolayı kaldırıldı. evvelce açılmış olan hendesehane, mühendishane-i bahr-i hümayun'a dönüştürüldü. ibrahim müteferrika'nın basımhanesi tekrar faal hâle getirildi.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -