suistimal

  • bir görevi, yetkiyi, hakkı yahut maksatı kötüye kullanma; bir niyetten yahut bir durumdan başkalarını mağdur edecek biçimde faydalanma

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -