sosyal turizm

  • sosyal turizm ve/veya kitle turizmi: satın alma gücü vasat veya sınırlı olan kitleye hitabeden, özel bir takım önlem ve teşviklerle turizmden faydalanmalarını sağlamayı hedefleyen turizm şekli. bir başka deyişle, herkesin turizm faaliyetlerinden yararlanabilmesi için yapılan çalışmalardır.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -