sosyal medya ve internet kullanımının kuralları

 • sosyal medya ve internet kullanımına dikkate alınması gereken bazı kurallar vardır. bu kuralları kısaca şöyle sıralayabiliriz:
  1. Gerçeklik, sadakat, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmama.
  2. ağız ve beden dilini iyi yönde olumlu ve etkili kullanma.
  3. ses tonunu iyi ayarlamak ve ölçülü kullanmak.
  4. dinleme ve konuşma ahlakının gereklerine uygun davranmak.
  5. her yönden emin ve güvenilir olmak.
  6. iletilerde mümkün olduğunca kısa, özlü ve güzel sözleri kullanmak
  7. söylenti ve şayiaları öncelikle tatbik etmek, doğruluğu ve gerçekliği tatbik edilmeyen şayialara haber değeri vermemek.
  8. birlik ve beraberliği, toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı bozucu, yıkıcı, bölücü ve ayırıcı tutum ve davranışlardan kaçınmak.
  9. sır teşkil eden ve gizlilik niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri ifşa etmemek.
  10. yalanın ve iftiranın her türlüsünden kaçınmak. haksız inat ve ithamlarda bulunmaktan sakınmak.
  11. kişilik haklarına zarar vermemek; gerçek ve tüzel kişileri aşağılayıcı, karalayıcı, küçük düşürücü eylem ve davranışlardan uzak durmak; kişilerin, grupların, başta devlet olmak üzere tüzel kişilerin manevi ve sosyal değerlerine saygılı olmak.
  12. insanların namus, iffet ve şereflerine, kutsal değerlerine aldırmak.
  13. muzır, müstehcen ve pornografik yayınlara; fitne çıkartıcı, irsat verici ve saptırıcı iletilere karşı koruyucu ve söyleyici tedbirleri almak.
  14. hesabın ve bozgunluğun her çeşidinden uzak durmak; kamuoyunu irsat edici, yanlış yönlendirici ve gerçeğe aykırı algı oluşturucu tutum ve davranışlardan sakınmak ve sakındırmak.
  15. hayatın her alanında aldatıcı, yanıltıcı fiil ve davranışlara tenezzül etmemek; yanıltıcı ve aldatıcı ticari reklam ve ilanlar yayınlamamak.

  1
 • Tek kural vardır: Klavye delikanlılığı yapmamak.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -