sosyal medya

 • * deyim yerindeyse kontrolsüz bir güçtür. sosyal medya çok yönlülük ve eş zamanlılık itibariyle geleneksel medyadan etkin konumdadır.
  * sosyal medya "web 2.0"ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmasını sağlayan bir sistem olarak ortaya çıkmıştır.
  * sosyal medya zaman ve mekan bakımından sınırlaması olmadan (mobil tabanlı) paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şeklidir.
  * sosyal medya platformlarında insanlar da buluşur ve iletişim kurulur. insanlara yardım edilir, yardım alınır; sorular sorulur, cevaplar alınır. bu bakımdan sosyal medya; etkin öğretim ve eğitim yollarından birisidir.
  * sosyal medyada toplumu oluşturan bireylerin hemen hepsi içerik üretme, yayınlama, paylaşma ve geri bildirimle iletişim şansına sahip bulunmalarından dolayı, sosyal medya, toplumun dorudan bir yansımasıdır. sosyal medyayı geliştiren en önemli özelliklerden biri, iletişimin karşılıklı olmasının getirdiği avantajlardır.
  * günümüzde yaşamın her anından bütün üretici ve tüketici sektörler sosyal medyaya ilgi duymakta ve önem vermektedirler.
  zamanımızda sosyal medya imkanlarından yararlanmayan iş ve hizmet sektörlerinin başarılı olma şansları çok düşüktür.

  4
 • günümüz kızlarının popüler olmak uğruna kullandığıdır

 • son zamanlarda bu platformlara paralel içerik siteleri çıkmayabaşladı.
  http://bilmisler.com/

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -