sosyal farkındalık

 • sosyal farkındalık ve/veya toplumsal farkındalık, yaşanılan toplum içerisinde süregelen bir sorunun farkına varılmasıdır. fakat, günümüzde sosyal farkındalık hareketleri genellikle insanların, resmî makamların, kurum ve kuruluşların hâlihazırda farkında oldukları toplumsal bir soruna ya da birkaç soruna karşı duyarlı olmalarını sağlama üzerine yoğunlaşmıştır. projelendirme, bilgilendirme, bilinçlendirme ve empati kurulmasını sağlama gibi kavramlar, toplumsal farkındalığın içerisinde yer alan temel süreçlerdir.

  bir sosyal farkındalık girişiminin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur, verilen sosyal mesajın çarpıcı oluşundan geçmektedir. dikkat çekici, uyarıcı ve harekete geçirici mesajlar istatistiklere göre başarı sağlamaktadır. bu durum, çağımızdaki reklam mantığına oldukça yakındır. diğer taraftan, sorun, süreç, hitap edilen kitle ve alınan destek gibi değişkenleri de vurgulamakta fayda görüyorum.

  ilgili birkaç haber paylaşımı:

  bkz: çarpıcı bir şekilde bakış açınızı genişletecek 17 sosyal farkındalık çalışması

  bkz: dünya çapında yapılmış sosyal farkındalık çalışmaları

  bkz: radikal gazetesi: türkiye'de ses getirmiş 10 sosyal farkındalık projesi

  türkiye'de sosyal farkındalık hareketlerinin sayısı pek az değildir. lâkin, sosyal sorumluluk çalışmalarına katılım oranları üzerinden baktığımızda, insanların faaliyetlere katılım oranı %10'a zorlanmaya çalışılmaktadır. yani, türkiye'de sosyal katılımcılık başlı-başına bir toplumsal problemdir aslında.

  5

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -