sivil toplum kuruluşu

 • (kısaca: stk) belirli bir vizyon doğrultusunda belirli bir misyonu gerçekleştirmek üzere sivil örgütlenme ile kurulan,

  politik, sosyal, kültürel, meslekî, hukukî, çevresel, vb amaçları doğrultusunda ikna, dayanışma, tematik proje, sürdürülebilir proje, eğitim ve eylemlerle sosyal duyarlılık, sosyal sorumluluk, sosyal kalkınma, sosyal girişimcilik, eğiticilik, entegrasyon, demokrasi, yasalara ve karar verici mercilere etki (lobicilik) çalışmaları yürüten,

  oda, sendika, kulüp (topluluk), vakıf ve dernek adı altında gönüllülük usûlüyle faaliyet gösteren, farklı yerlerde şubeler açabilen, üye ve bağış alabilen, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar, sponsorluklar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan,

  resmî devlet kurumlarından bağımsız olan, konumları itibariyle sivil alan ile tüzel alan arasında hem bir iletişim ve dayanışma, hem de bir baskı ve yaptırım mekanizması işlevi gören kuruluşlardır.

  --- spoiler ---

  sivil toplum örgütleri, sosyal kalkınmanın ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

  --- spoiler ---

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -