simülasyon hipotezi

  • Simülasyon hipotezi ilk kez, Oxford Üniversite’sinde görev yapan isveçli felsefeci Nick Bostrom’un 2003 yılında yayınladığı makalesi ile ortaya atılmıştır. Argüman, temelinde evrenin çok ileri düzey teknolojiye sahip bir uygarlık tarafından kodlanmış bir simülasyondan ibaret olabileceğini öne sürmektedir.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -