septisizm

 • (bkz: septisizm) (bkz: şüphecilik) (bkz: kuşkuculuk)

  felsefenin temelini oluşturan ve mihenk taşı olan öğreti. metafiziği (fizik ötesi) ve felsefenin kapsadığı hemen her konuyu irdeleyen, fakat aklın kesin bilgilere, mutlak gerçeklere ulaşabileceği konusunda şüpheci olmak gereğini savunan felsefî görüştür.

  bilim ve teoloji açısından da önemli olan septisizm, genellikle deneylerle kanıtlanabilir olmayan, kesin bilgilere erişmenin mümkün gözükmediği konularla ilgilenir. dogmatik görüşü, dogmatizmin gelenekselleşmiş görüşleri ilkeli hâle getirme ve mutlak gerçekler olarak kabul etme yaklaşımıyla zıtlaşır. şüpheci görüşe göre, mutlak sayılmış nasların değişmeyeceği, yahut değişemeyeceği, belirli şartlar altında geçerliliğini yitiremeyeceği "garanti" edilemez. bu yüzden, mutlak gerçek ve mutlak yargı belirlemektense, şüpheci olmak, gerçeklere şüpheci yaklaşmak yeğdir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -