selahaddin eyyubi

 • bilal ağabey'e anlatır gibi anlatacak olursak, aslen (baba tarafı hizasında) yemen'deki "ravvadi arapları"na mensuptur. yani kendisinin -zamanın koşullarına göre tabii olarak- hiç önemsemediği ırkı, tam olarak "araplık"tır. (ırkına vermediği değeri, salt islam akıbeti için savaşmasına ve 'türk gibi' yaşamasına yorarak özetleyebiliriz.)

  lakin ravvadi arapları ve eyyubi ailesi, selçuklular tarafından azerbaycan'a yerleştirilerek bir çeşit iskan politikası uygulanmıştır. fakat bu uygulama - en azından türkler'in nezdinde- pek hayırlı olmamış, azerbaycan'da mevcut bulunan malum hezbani kürtleri ile karışmak suretiyle arap aşireti olup, hezbani kürtleri ile birleşerek bir müddet kürt adetleriyle yaşamaya başlamışlardır.

  bu serüvenden sonra ise aile selahaddin zamanına gelince, babası necmettin eyyubi, suriye bölgesinde selçuklu türk devleti'nin bir personeli olarak "büyük emir" kademesine yükselmiştir. bu olaydan sonra da tamamen türk gelenekleriyle yaşamış, çocuklarını ve bilhassa selahaddin'i türk töresiyle, giyimiyle, ahlakıyla ve savaş gelenekleriyle büyütüp saf bir türkmen'den bile daha kuvvetli bir türk haline getirmiştir.

  ayrıca selahaddin'in annesi de selçukluların harim emiri mahmud tokuş'un kız kardeşidir; türk kızı türktür. selahaddin'in kardeşlerinin adlarının da şemsüddevle turan şah, seyfilislam tuğtekin, şehinşah ve tacilmülük böri olduğunu söyleyerek türkleşmiş bir arap olduğu hakkında yeterli malumat vermiş oluruz sanırım.

  icraatlerinden konuşacak olursak; bahsi geçen şahsiyetin kurduğu devlet olan eyyubi devleti, döneminde "devlet-ül türk" deyimiyle tanınmıştır ki bu belgelerle de sabit olan bir bilgidir. yine 1182 yılında yazılmış olan ve selahattin eyyubi'nin başarılarını öven bir şiirde geçen "türklerin saltanatı sayesinde arapların saltanatının güçlü ve saygın bir hale geldiği" de, bu konu hakkında kuvvetli bir argüman olarak sunuluyor.

  islam komutanı selahaddin eyyubi'nin dayısı ise harp literatüründe "tüküş oğlu mahmut" olarak geçer ki zaten bu bilgiyle de anne tarafının türk olduğu neredeyse kesinlik kazanır. malum; "tüküş", "tokuş" sözcüğünün arapça'daki yazılışıdır. aynı dönemde yaşamış selçuklu sultanı melikşah'ın oğullarının adları da sırasıyla "tekeş" ve "tukuş"tur.

  bu verilere rağmen, selahaddin eyyubi'yi kendilerine yamamaya çalışan kürt arkadaşlara verilecek tek tepki, sadece sırıtmak olabilir. ha "biz de müslümanız; o yüzden eyyubi bizim de liderimizdir." diyen kürtlere amenna tabii.

 • adam Eyyübiler devletini kurmuş kürt olduğunu söylüyorlar. kürt olsaydı biji kurdistan, öşşex'e hewaller, yengesini nikahlayanlar, devleti falan kurardı

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -