sav

 • * islamiyet öncesi türk edebiyatında, Uzun deneyimler sonucu doğruluğu ispatlanmış kısa ve özlü sözlere denmekte idi.
  Özellikleri:
  * Türk toplumunun dünyaya bakışını, geleneklerini, varlık anlayışlarını ortaya koyan özlü sözlerdir.
  * Günümüzdeki atasözlerinin karşılığıdır.
  * Savların bazıları hece sayısının eşit ve uyaklı olması nedeniyle nazım özelliği göstermektedir.
  * Günümüzdeki sav örnekleri Orhun Kitabeleri’nde ve Divanü Lügati’t-Türk’te yer almaktadır.

  * divan-ü lugati't türk'ten bazı örnekler:
  koyu yazılanlar günümüz türkçesi iledir.

  "Aç ne yemes, tok ne times /Aç ne yemez, tok ne elemez.
  Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner /Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter.
  Alın arslan tutar - Süçin oyuk tutmas /Hileyle arslan tutulabilir, zorla höyük bile tutulmaz.
  Anası teflük yufka yapar, oğlı tetik koşa kapar /Anası, kurnaz, yufkayı (ince yapar; oğlu, çevik, (yapılanı
  çifte kapar.)")

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -