şakırcuk türbesi

 • YERi: Türbe; Terme-Çarşamba yolundan 4 kilometre içeride, Terme'nin 20 kilometre kadar kuzey batısına düşen Dağdıralı Köyü'nde, köy merkezinden uzaktaki bir mezarlıkta bulunan camiinin doğu bitişiğinde bulunmaktadır.

  TARiHÇE: Halk arasında "Şakırcuk" şeklinde anılan türbeye ait herhangi bir kitabe bulunmadığından türbenin tarihi hakkında bilgi edinilememektedir. Ancak mimari şekli türbenin yanındaki camiyle birlikte 15-18. yüzyıl arasında inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

  MiMARi ÖZELLiKLERi: Türbe; Karadeniz’e özgü ahşap yapı tarzında iken son yıllarda tadilat edilmiştir. Çatısı kiremit ile kaplanmış olan türbenin mimarisi dikdörtgen şekilde tek mekânı basit bir düzenleme göstermektedir. Türbe içerisinde 1 adet ahşap sanduka bulunmaktadır.

  RiVAYET: Yöre halkı tarafından evliya olarak nitelendirilen ve korunan Şakırcuk Türbesi hakkında çeşitli rivayetler anlatılmaktadır. Türbe halk tarafından Rıza-i ilahi için veli ziyaretinde bulunmak, hasta olanlar içinde Allah’ın (c.c)izni ile şifa bulmak umuduyla ziyaret edilmektedir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -