şah

 • farsça kökenli bir kelime olan şah, "üstün nitelikli olan" anlamına gelmektedir. bir monark unvanıdır. monarşik yönetimin etkin olduğu zamanlarda, fars lisanının konuşulduğu ve etki ettiği devletlerde hükümdar sanı olarak kullanılagelmiştir.

  monarşinin hiyerarşik düzeninde padişah unvanı, şah unvanının üzerindedir. çünkü; padişah, yüce şah, ali şah anlamına gelmektedir. ama, aynı devlet veya imparatorluk içerisinde bu iki unvan birarada kullanılmamıştır.

  şah sanı, alevî ve bektaşî pîrleri, önderleri için de kullanılmıştır.

  şah, aynı zamanda satranç oyununda iki taraftan her birinin sahip olduğu ve her yöne tek hamle oynanabilir en önemli taştır. oyunda, şahın kaybedilişinin telâfisi yoktur. (bkz: şah mat)

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -