sagu

 • * islamiyet öncesi Türk edebiyatında Yuğ törenlerinde ölen kişinin ardından duyulan acıyı dile getirmek için söylenen şiirlere denmektedir.
  özellikleri:
  * Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.
  * Ölen kişinin iyiliklerini, yiğitliklerini, başarılarını, erdemlerini ve ölümlerinden duyulan üzüntüleri
  anlatır.
  * Koşuk nazım şekliyle söylenir.
  * Uyaklanışı aaab / cccb şeklindedir.
  * 7’li hece ölçüsü ile yazılır.
  * Dörtlükler halinde yazılır.
  * Halk edebiyatında “ağıt”a, Divan edebiyatında “mersiye”ye benzer.
  * Günümüzdeki sagu örnekleri Divan-ü Lügati’t Türk’te yer almaktadır.
  * Geleneksel bir çalgı aleti olan kopuz eşliğinde söylenir.
  * “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.
  * Divan-ü Lügati’t Türk’teki Alp Er Tunga Sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

  "Alp Er Tunga Sagusu"
  koyu yazılanlar günümüz Türkçesi iledir.

  "Alp Er Tunga öldi mü? /Alp Er Tunga öldü mü?
  Isız ajun kaldı mu? /Dünya ıssız kaldı mı?
  Ödlek öçin aldı mu? /Felek öcünü aldı mı?
  Emdi yürek yırtılur. /Şimdi yürek yırtılır.

  Ödlek yırag közetti. /Felek yarar gözetti.
  Oğrun tuzağ uzattı. /Gizli tuzak uzattı.
  Begler begin azıttı. /Beylerbeyini kaptı.
  Kaçsa kah kurtulur? /Kaçsa nasıl kurtulur?

  Begler atın urgurup. /Beğler atlarını yordular.
  Kadgu anı turgurup. /Kaygı onları durdurdu.
  Mengzi yüzi sargarup. /Benizleri yüzleri sarardı.
  Korkum angar türtülür. /Safran sürülmüş gibi oldular.

  Uluşıp eren börleyü. /Erler kurt gibi uludular.
  Yırtıp yaka urlayu. /Hıçkırıp yaka yırttılar.
  Sıkrıp üni yırlayu. /Kısık seslerle haykırdılar.
  Sığtap közi örtülür. /Ağlamaktan gözleri kapandı.

  Könglüm için ötedi. /Gönlüm içten yandı.
  Yitmiş yaşıg kartadı. /Yetmiş yaş yaşlandı.
  Kiçmiş ödig irtedi. Geçmiş zaman arandı.
  Tün kün kiçip irtelür. /Tüm günler geçse de, yine de aranır."

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -