ribozom

 • hücrede protein sentezinden sorumlu olan organeldir. yapısında ribozomal RNA (rRNA) ve proteinleri bulundurur. virüslerin haricinde tüm canlı hücrelerde bulunur. hücre sitoplazmasında ya E.R (endoplazmşk retikulum)'a bağlı olarak ya da serbest şekilde yer alır.

  iki alt birimden meydana gelen ribozomda, bu alt birimlerin büyüklükleri ait oldukları hücre tiplemesine göre değişkenlik gösterir.
  örneğin ökaryotik hücredeki ribozomda büyük alt birim 60s, küçük alt birim ise 40s olup, bu iki birimin birleşimiyle meydana gelen ribozomun büyüklüğü de 80s tir. prokaryotik bir hücre ribozomunda, büyük alt birim 50s, küçük alt birim de 40s olup, iki alt birimin birleşmesiyle oluşan ribozomun büyüklüğü de 70s tir.
  not: şimdi diyeceksiniz bu "s" nedir? hemen cevaplayalım; bu "s" svedberg birimini temsil eder. svedberg birimi de, sedimantasyon (çökelme) katsayısı olarak, 10 üzeri (-13) saniyedeki sedimantasyon katsayısı 1s olarak kabul edilir.

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -