revalüasyon

 • değer arttırımı; ülke ekonomisinde dış dengeyi sağlamak için başvurulan yollardan biri olup, ulusal paranın yabancı ülke paraları karşısında değerinin yükseltilmesidir. bir başka ifadeyle, ülke parasının değerini, altına ve dövize göre yükselterek yeniden ayarlamaktır. (bkz: devalüasyon) kavramının zıttıdır.

  revalüasyon uygulanarak, bir ekonominin ithalat (dış alım) yapabilmesi kolaylaştırılmakta, ihracat (dış satım) yapabilmesi de zorlaştırılmaktadır. genellikle ödemeler dengesi fazlası veren ülkelerin başvurduğu bir iktisadî işlemdir. revalüasyonda amaç; ödemeler dengesi fazlalıklarını eriterek, bu fazlalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek enflasyonu önlemektir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -