reagan doktrini

 • * ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Soğuk Savaş'ın son yıllarında Sovyetler Birliği ve komünistlerin dünya üzerindeki etkisini kırmayı amaçlayan bir dış politika stratejisidir.
  * Reagan Doktrini çerçevesinde ABD Sovyetler Birliği destekli Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki sosyalist ülkelerdeki antikomünist direniş hareketlerine açık ve gizli destek vermiştir.
  * Doktrinin amacı Reagan yönetiminin genel Soğuk Savaş stratejisinin bir parçası olarak Sovyetler Birliği'nin etkisini etkili olduğu bölgelerde azaltmaktı.
  Bu kapsamda Afganistan'da mücahitler, Angola'da Jonas Savimbi liderliğindeki UNITA ve Nikaragua'da Kontralar gibi hareketler desteklenmiştir.
  * Reagan Doktrini açısından sadece müdahaleye karşı müdahale hukuka uygun değil aynı zamanda terörizme karşı, BM Andlaşması'yla bütünleştiğine inandıkları self determinasyon, insan hakları ve en önemlisi demokrasinin gerçekleştirilmesi için kuvvet kullanılması da BM Andlaşması’na uygun bir araçtı. Yani, Reagan doktrini de ABD’yi münferiden, Uluslararası Hukuku zorla icra etmesi için serbest bırakmakta daha açık bir ifadeyle hukuku yürütmesi için ABD’yi hukuka hakim kılmaktaydı.
  * Esasen bakıldığında Reagan Doktrini’de özünde Bush Doktrini ile aynı şeyleri barındırmaktadır. Bush Doktrini’ni Reagan Doktrini’nden farklı yapan husus Bush Doktrini’nin önleyici meşru müdafaa hakkının hukuka uygunluğunu iddia ederken geleneksel “gereklilik” kriterini esnetmesidir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -