pilot

 • hava taşıtlarını ve otobil yarışlarında araçları kullanan kişilere verilen unvandır. pilotlar, kullandıkları taşıtları genellikle yardımcı pilotlarla birlikte ikişer kişilik ekipler olarak kullanırlar.

  bir tasarının, bir planın deneme ve/veya deney amaçlı olarak işleme konmasıdır. "deneme niteliğinde olan" anlamını verir.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -