pankreas

 • sindirim sisteminin salgılama görevini yürüten organı. anatomik yapısından bahsedersek;
  şekildeki gibi bir organdır: http://galeri.omusozluk.com/k/3553/ + pankreas

  alıntıdır
  "Şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, gövde ile başın birleştiği ince bölüme boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk denir. Kuyruk bölümü dalağa dek uzar. Pankreas, dalak, karaciğer ve üst mezenter atardamarlarıyla beslenir. Pankreas'ın boşaltıcı kanalları, Wirsung kanalı ve Santorini kanalıdır."

  insanda bel civarında bulunan bu organın insan hayatında yeri önemlidir. çünkü, temel besin maddelerinin (karbonhidratlar, yağlar ve proteinler) sindiriminde görev alan hormon ve enzimler bu organdan salgılanır. bu işleyişi biraz daha ayrıntılı olarak verelim:

  alıntıdır
  "Pankreas'ın iç ve dış salgı görevleri vardır. iç salgı görevini Langerhans adacıkları denen salgı hücreleri yapar. Bunların salgıladığı insülin, glukozun metabolizmasında en önemli rolü oynar ve yetersizliği şekerli diyabete neden olur. Dış salgı görevi asinus keseciklerine aittir. Bu salgı kesecikleri, pankreas özsuyu denen ve onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılar. Sıvı içinde, yiyeceklerden alınan glikojen ile nişastayı ayrıştırarak oligasakaritleri oluşturan amilopsin;oligasakaritleri monosakarite dönüştüren maltaz; mide pepsinlerinin etkisindeki proteinleri aminoasitlere ayrıştıran tripsin enzimi; kazein, jelatin ve keratini hidrolize eden, tripsinin etkinleştirdiği kimotripsin enzimi; yağları hidrolize ederek, yağ asitleri ve gliseritleri oluşturan steapsin olarak anılan bir lipaz vardır."

  gördüğünüz gibi pankreas'ın sindirimdeki yeri en az mide kadar hatta mideden daha çok önem arz eder. çünkü pankreastan salgı gelmezse, ne midede ne de bağırsakta sindirim faaliyetleri düzenli devam eder. durum bu kadar net.

  1

  galeri (1)

  irisli trilineata
  2016-05-05 16:27:32

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -