otonomizm

  • düşünsel babalığını antonio negri'nin yaptığı ancak kesinlikle ona maledilemeyecek sadece marksizmi değil genel olarak solculuğu yeniden anlamaya yönelik bir düşünce sistemidir. görüş, temelini italyan marksist hareketinden alır, hatta negri'nin kendisi dönemin etkin solcu eylemci grubu (bizdeki thkpc benzeri) kızıl tugay'lara yakınlığıyla bilinen bir akademisyendir ve kızıl tugay'ların aldo moro'yu kaçırmasından sonra ülkeden kaçmaya zorlanan aydınlardan biriydi, bu noktadan sonra çalışmalarını fransa üzerinden yürütmüştür ancak dediğim gibi otonomizm'in fikirsel temeli sadece negri'ye dayandırılamaz aynı zamanda michael hardt, harry cleaver gibi alanında gayet donanımlı başka düşünürlerce de beslenmekte olan bir "yöntemsel anlayış"tır. ilgi çekici bir bakış açısına sahiptirler örneğin solculuğun felsefi babalığı görevini geleneksel olan hegelci diyalektikten alarak spinoza'ya vermeyi seçerler. spinoza memlekette pek bilinen bir felsefeci olmasa da kendisinin özellikle politika üzerine düşüncelerinin ne kadar radikal olduğunu okuyanları bilir. benzer şekilde deleuze ve foucault önemsedikleri başka felsefecilerdir. althausser, lucacks ve politzer gibi "resmi anlayış"çı felsefeci ve düşünürlerden büsbütün nefret ederler ve modern dönemde solun buhranından kendilerini sorumlu tutarlar (ki bence de bu konuda oldukça haklıdırlar.) bir başka ilginç özellikleri komünist manifesto ve 48 devrimini marksın fikirsel yaklaşımının değişimine yol açtığını düşünmeleridir. onlara göre manifesto "eylemci marks"ın son gerçek eseridir. 48 devrim hareketinin başarısızlığından sonra yazdığı kapital bu başarısızlığın izlerini gösterir ve daha edilgen bir "bekle gör" mantığına sahiptir ve marksistler için yanıltıcıdır ancak kapital'in bir taslağı olarak görülebilecek olan grundriise tam tersine marks'ın en yetkin ve önemli eseridir, genel olarak marksın kapitale kıstırılmasına karşı çıkıp bütünsel okunması taraftarıdırlar. ve asıl gerçek önemli özellikleri marksist gelenekten gelmelerine rağmen anarşizmi dışlamayan tutumlarıdır. örneğin kropotkin'in fikirlerine en az marks kadar önem verirler ve bu iki görüşün birlikteliğinin sol hareketin gerçek çıkış noktası olduğuna inanırlar ki sanırım haklılar.

    1

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -