organizma

 • veyahut da canlı.
  biyoloji ve ekolojide, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapılı moleküllerin veya karmaşık organlar sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar için kullanılan bir kavramdır.
  Canlılar; çevreye uyum sağlama ve üreme, kalıtım gibi ortak özelliklere sahip doğal varlıklar grubunun ve "yaşam"ın temel öğeleridir.

  kökenlerine bakacak olursak;
  Canlı sözcüğü Farsça'dan Türkçe'ye geçmiş olan "can" sözcüğünden türemiştir. "Can" yaşama, yaşam anlamındadır. Buna sahip olanlar ise canlıdır, yani "yaşayan"dır. Organizma ise araç/alet anlamındaki Yunanca "ὄργανον (organon)" sözcüğünden gelir.

  2
 • canlı, organizma veya canlı organizma şeklinde tanımlanan, yaşamını sürdürebilecek uzuvlara, organ mekanizmasına ve sistemine sahip varlıktır.

  organizma (uzviyet) kavramı tek başına ele alındığında, bir canlı varlığı meydana getiren organlar bütünü ve sistemidir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -