ölçek

 • bir boyutun veya bir niceliğin ölçümünde kullanılan araç veya ölçüm aracında bulunan eş bölmeler; ölçüm ve hesap için kullanılan araç ve aygıtlara işlenen bölmeleme dizisi.

  harita üzerindeki bir uzunluğun yeryüzünde temsil ettiği gerçek uzunluğa olan oranıdır. ölçek, harita üzerinde ya oran olarak, ya da bir uzunluk birimi cinsinden derecelenmiş çizgi biçiminde gösterilir. örneğin; ölçeği 1 : 1.000.000 olan bir haritanın her santimetresi, yeryüzündeki 10 kilometreye karşılık düşer.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -