nörotransmitter

 • sinir hücreleri (bkz: nöron) arasında ya da nöronlar ile başka bir doku hücresi arasındaki bağlantı sağlayan kimyasalların tümüne verilen ad. temel olarak iki grup nörotransmitter vardır: bunlar uyarıcı ve engelleyici olarak gruplandırılmaktadır.
  Sinir sistemindeki sinyallerin işlenip bunların bilgiye dönüştüğü yer olan sinapslarda bu iki farklı grup nörotransmitter madde sayesinde bazı sinyaller artırılırken bazıları azaltılmış olur. Bu özellik, sinir dokuların sinyal işleme yetisinin temel bileşenlerinden biridir.

  en çok bilinen transmitterlerden bazılarına (bkz: adrenalin)(bkz: asetilkolin)(bkz: histamin)(bkz: dopamin) örnek verilebilir.

  edit: (bkz: serotonin) i de ekleyelim

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -