niş

 • fransızcadaki "niche" sözcüğünün türkçeleşmiş biçimidir. mum, heykel, kasa gibi eşyalar yerleştirmek için duvar içinde bırakılan oyuğa verilen isimdir. fransızca'da oyuk, yuva, yuva yapma, yuva kurma, kalmak için uygun yer bulma anlamları da verir.

  ***

  ingilizceden türkçeye geçen "niche" sözcüğü ise bir biyoloji ve ekoloji terimidir.

  bir canlının yaşadığı ekosistemdeki (sahip olduğu ve/veya oynamakla yükümlü olduğu) tüm rollerini ifade eder. bir organizmanın yaşam alanı ve bulunduğu ekolojik topluluk içersindeki işlevi, bütün görev ve etkinlikleridir.

  ayrıca (bkz: niş farklılaşması) (bkz: rekabetçi dışlama ilkesi)

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -