niccolo machiavelli

  • Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Mayıs 1469 – 21 Haziran 1527), tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. italyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir.

    4
  • güçlüyü ve gücü kutsadığı söylenir ancak kendisinin güçlüyü kutsayıp kutsamadığı tartışmalıdır. kendisi üzerine yapılan okumalarda "amerikan okulu" denen bir gelenek vardır. genellikle, amerikan okulu'nun makyevelli okuması kendisinin bütün bir düşünsel pozisyonuymuş gibi ifade edilir, ki bu yanlıştır. sol gelenekten gelen veya kıta avrupası liberalist geleneğinden gelen düşünürler kendisinin aldığı konumun güçlüyü kutsamaktan çok kaotik( deterministik olmayan) bir dönüşümü temel aldığını ortaya atarlar.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -