neoklasik iktisatın süreç eksikliği

  • neoklasik iktisat anlayışında equilibrium durumunun bir süreç olarak değerlendirilmemesinden doğan sorun. buna değinen kirschner ve mises gibi avusturya ekolü iktisatçılardır.

    1

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -