nef'i

 • 17. yy şairlerindendir.

  şiirinde her akımın etkisi görülür. sebki hindi ağır basmaktadır. mana içinde mana ile gizeme yöneliş.

  şairin ilk mahlası zarridir. "zararlı" sonra faydalı anlamına gelen nef'i verilmiştir.

  hiç ortası olmayan bir insandır. sevdi mi tam sever, sövdü mü tam söver.
  babası vezin tutturamasın babası eleştirir, daha çok hiciv ustasıdır tabi ki. padişahlar, paşalar herkes nasibini almıştır nefiden.

  mürekkep ve siham-ı kaza hikayeleri meşhurdur.

  4 eser bırakmıştır...
  Türkçe Divan
  Farsça Divan
  Siham-ı Kaza
  Tuhfetü’l Uşşak: bu çok hacimsiz olduğundan pek eser değeri görmüyor ama olsun eser eserdir.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -